Nitecore New I4 punjač

Nitecore New I4 punjač

 • Kapacitet/Snaga:
 • Voltaža/Volt-Amper:
 • Triax code: ACI4

28.00 eur PORUČI

4.8

Nitecore New I4 punjač

Nitecore New I4 2016 verzija je napredna varijanta starog modela I4. U odnosu na stari I4 punjač, nova verzija ima 100% brže punjenje koje ide do 1.5A, proširen dijapazon baterija koje prihvata tako da umesto do 3.7V sada prima baterije koje se pune do 4.35V, kao i napredan display. Novi I4 je univerzalan, automatski, pametan punjač koji je kompatibilan sa skoro svim tipovima punjivih baterija, tako da više nije neophodno imati gomilu raznih punjača.
 
Poseduje opciju aktivne distribucije energije, uspešno optimizuje punjenje svake baterije ponaosob adekvatnom strujom punjenja i automatski zaustavlja punjenje kada se baterija napuni. Veoma je jednostavan za korišćenje.
 
Nitecore New I4 punjač specifikacija:
 
 
Kompatibilan sa formatima baterija:

 • Li-ion/IMR/LiFePO4: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500,18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
 • Ni-MH(NiCd): AA, AAA, AAAA, C (puni 3x istovremeno), D (puni 2x istovremeno)

 
Ulaz:

         AC 100~250V 50/60Hz 0.25A(Max) 10W
         DC 9~12V 1A

Izlazni napon:

          4.35V ±1% / 4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%

Izlazna struja:

          1.5A x 1 / 0.75A x 2 / 0.5A x 2 / 0.375A x 4

Dimenzije:

140mm × 94.8mm × 37mm

Težina:

202g bez baterija i strujnog kabla

Opcije:
 

 • Sposobnost punjenja 4 baterije simultano
 • Automatska identifikacija Li-Ion, Ni-MH I Ni-Cd punjivih baterija i odabir adekvatnog načina punjenja (punjenje konstantnom strujom, punjenje konstantnim naponom, trickle punjenje)
 • LED display u tri boje prikazuje process punjenja svake baterije
 • Automatski zaustavlja punjenje kad je završeno
 • Zaštita od obrnutih polova
 • Dizajniran za optimalnu toplotnu disipaciju
 • CE, RoHS sertifikat

 

Pakovanje:
 

 • Punjač i strujni kabl – bez bateria
Napomena:
 • Može da puni samo jednu bateriju 26650

 

Uputstvo
Uključivanje: Povežite New i4 sa spoljnim izvorom napajanja (kao što je adapter vozila, utičnica za napajanje) pomoću kabla za punjenje.
Postavljanje baterija: Stavite jednu bateriju u svaki nezavisno kontrolisani slot, u skladu sa polarnom oznakom na punjaču.
Identifikacija baterije: Sva 4 LED indikatora će se upaliti kada se umetnu litijumske baterije, 2 donje LED lampice će svetleti kada su Ni-MH baterije
postavljene. Punjenje počinje za 2 sekunde.
Ostale karakteristike: New i4 ima ugrađenu zaštitu od obrnutog polariteta i zaštitu od kratkog spoja.
Pametno punjenje: New i4 usvaja odgovarajuće struje punjenja na osnovu tipova i kapaciteta baterija, dok je opcija za podešavanje struje takođe dostupna za velike kapacitete.
New 4 je kompatibilan sa:
1) 3.7V Li-ion punjive baterije
2) 3.8V Li-ion punjive baterije
3) 1.2V Ni-MH/Ni-Cd punjive baterije
4) 3.2V LiFePO4 baterije
Podrazumevani parametri punjenja
U kontekstu ovog uputstva za upotrebu, baterije veće od 1200mAh i jednake ili duže od 65mm biće definisane kao baterije velikog kapaciteta,
manje od 1200mAh i kraće od 65 mm dužine će se definisati kao mali kapacitet.
Podrazumevana alokacija struje punjenja za New i4 je prikazana u tabeli ispod:
Tipovi i kapaciteti         Podrazumevana alokacija snage za svaki slot                                         Ručno podešavanje na struju
                                    1 baterija      2 baterije       3 baterije                                   4 baterije
Lithium baterije
          Veliki kapaciteti   1.5A             0.75A        0.75A/0.75A Prosečna struja*1    0.375A                      Da
          Mali kapaciteti     0,5A             0,5A          0,5A/0,75A Prosečna struja*2      0,375A                      Ne
NI-MH                           0.5A              0.5A          0.5A/0.75A Prosečna struja*2      0.375A                      Ne

*1 Prilikom punjenja tri baterije velikog kapaciteta, baterija u drugom slotu će se puniti na 0,75 A, dok će druge dve baterije biti
napunjen na 0,375A svaki.
*2 Prilikom punjenja tri baterije malog kapaciteta, baterija u drugom slotu će se puniti na 0,5 A, dok će druge dve baterije biti
napunjen na 0,375A svaki.

Podešavanja
Nakon postavljanja baterije, pritisnite dugme C da izaberete slot ili pritiskajte dugme više puta da izaberete određeni slot redosledom sa leva na desno.
Kada je izabran željeni slot, držanje dugmeta C omogućava ručno podešavanje struje punjenja, a držanje dugmeta V omogućava ručno prilagođavanje naponu.
·Aktuelna postavka
Ova opcija omogućava da se struja punjenja podesi na 1,5 A za baterije velikog kapaciteta. Crveno svetlo na vrhu će se upaliti kada struja punjenja dostigne
postavljen na 1,5 A.
·Podešavanje napona
Ova opcija omogućava da se napon završetka punjenja podesi na 4,35V/4,2V/3,7V
Napomena: (2) Raspodela struje punjenja može se ručno podesiti kada se u punjač stavi više od jedne baterije velikog kapaciteta
Režim punjenja
New i4 će puniti baterije malog kapaciteta na 0,5 A.

aktivna distribucija struje (ACD)
ACD tehnologija omogućava New i4 da aktivno distribuira svu svoju snagu između svih slotova na uredan način, na primer:
Kada je jedna ili više baterija podešeno da se puni ubrzanom brzinom od 1,5 A
1. Punjač će puniti baterije koje su podešene da se pune na 1,5 A s leva na desno
2. Kada je prvo punjenje baterije na 1,5 A skoro potpuno napunjeno i uđe u CV punjenje, punjač će preusmeriti deo svoje struje da napuni druge
baterije koje treba da se pune po podrazumevanoj postavci, a zatim nastavite da punite drugu bateriju koja je podešena da se puni na 1,5 A kada prva
puni se u potpunosti.
3. Kada su sve baterije koje su podešene da se pune na 1,5 A potpuno napunjene, punjač će početi da puni ostale preostale baterije po podrazumevanoj vrednosti
podešavanje.
Napomena: Kada se u punjač stavi samo jedna baterija velikog kapaciteta, punjač će je puniti na 1,5 A po podrazumevanoj vrednosti.
Režim oporavka baterije
NOVI i4 ima funkciju oživljavanja dizajniranu posebno da oživi preterano ispražnjene IMR baterije, prekomerno prazna IMR baterija je označena sa četiri
trepćući LED indikatora iznad određenog slota u koji je baterija postavljena, držeći oba dugmeta C i V dok donji indikator ne počne da treperi na
omogućite proces oporavka baterije. IMR baterije koje su bile previše ispražnjene možda se neće uspešno vratiti u naponske parametre.
 
Oprez: NEMOJTE ulaziti u režim oporavka baterije kada je baterija umetnuta unazad, to može izazvati požar i eksploziju.
 
Zaštita od preteranog punjenja
New i4 nadgleda svaki slot pojedinačno i vodi evidenciju o trajanju punjenja za svaku bateriju. Punjač automatski prekida proces punjenja za bilo koju određenu bateriju koja je bila u procesu punjenja 20 sati, ali nije u potpunosti napunjena, a indikatori punjenja će da pokazuju status pune snage. Ovo je dizajnirano da eliminiše zabrinutost preopterećenja, pregrevanja i eksplozije koja proizilazi iz problema sa kvalitetom baterije.

Preventivne mere
1. Punjač je ograničen samo na punjenje Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd punjivih baterija. Nikada ne koristite punjač sa drugim tipovima
baterije, jer to može dovesti do eksplozije, pucanja ili curenja baterije, uzrokujući materijalnu štetu i/ili lične povrede.
2. Bezbedna radna temperatura za punjač je između -10-40°C, a bezbedna temperatura skladištenja je -20-60°C.
3. Napunite baterije u skladu sa specifikacijama na poleđini. Nemojte puniti bateriju koja u sebi ima punjač.
4. Obratite pažnju na dijagrame polariteta koji se nalaze na punjaču. Uvek postavljajte ćelije baterije sa pozitivnim vrhom okrenutim prema vrhu.
5. Ne ostavljajte radni punjač bez nadzora. Ako se otkrije bilo kakav kvar, odmah prekinite rad i obratite se korisničkom priručniku za uputstva.
6. Punjač je dizajniran za odrasle.
7. Uverite se da su odabrani i podešeni tačan program i podešavanja. Neispravan program ili postavka može oštetiti punjač ili izazvati požar ili eksploziju.
8. Nikada ne pokušavajte da punite primarne ćelije kao što su alkalne, cink-ugljenične, litijumske, CR123A, CR2 ili bilo koje druge nepodržane hemije zbog rizika od
eksplozija i požara.
9. Ne punite oštećenu IMR bateriju, jer to može dovesti do kratkog spoja punjača ili čak eksplozije.
10. Nikada nemojte puniti ili prazniti bateriju koja ima dokaze curenja, širenja/otekline, oštećenog spoljašnjeg omotača ili kućišta, promene boje ili izobličenja.
11.Koristite originalni adapter i kabl za napajanje. Da biste smanjili rizik od oštećenja kabla za napajanje, uvek vucite za konektor, a ne za kabl.
Nemojte koristiti punjač ako se čini da je na bilo koji način oštećen.
12. NE skladištite ili koristite proizvod u okruženju gde je temperatura izuzetno visoka/niska ili se brzo menja, ili u zatvorenom prostoru sa
visoka temperatura.
13. Koristite punjač u dobro provetrenom prostoru. Nemojte ga koristiti niti čuvati u vlažnom prostoru. Držite podalje od svih zapaljivih isparljivih materija
operativno područje.
14. Izbegavajte mehaničke vibracije ili udarce, jer oni mogu oštetiti uređaj.
15. Nemojte kratko spajati utore ili druge delove uređaja. Ne dozvolite da metalne žice ili drugi provodljivi materijali uđu u punjač.
16. Ne dodirujte vruće površine. Punjive baterije ili uređaj mogu se zagrejati pri punom opterećenju ili pri punjenju/pražnjenju velike snage.
17. Nemojte previše puniti ili prazniti baterije. Napunite ispražnjene baterije što je pre moguće.
18. Uklonite sve baterije i isključite jedinicu za punjenje iz izvora napajanja kada se ne koristi.
19. Otvaranje, rastavljanje, modifikovanje, neovlašćeno korišćenje jedinice može da poništi garanciju, proverite uslove garancije.
20. Ne zloupotrebljavajte ni na koji način! Koristite samo za predviđenu svrhu i funkciju!
Original kod
NEW I4

Ostali kodovi
RCR123A, 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, L14500, 16500, 16340 (RCR123A), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, L18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, HR03, HR6, KR14, KR20, HR14, HR20, AA, AAA, AAAA, C, D
HR20, HR14, HR6, HR03, li-ion, lifepo4
Proizvod: Nitecore New I4 punjač
Proizvođač: Nitecore
Uvoznik: TRIAX d.o.o. Beograd, Jurija Gagarina 14B
Zemlja porekla: Kina
EAN: 6952506491391

Dodajte komentar

a72ca25
Komentar *

Komentari (1)

 • 03/11/2021 08:19:53

  Poštovani Triax, da li ovaj punjač može da se koristi za punjenje 18650 baterija i bez ugrađene zaštitne elektronike na samim baterijama? U napred hvala na bilo kakvom odogovoru.... Pozdrav.