Reklamacioni zahtev

Opis nedostatka *
* Podnošenjem elektronskog reklamacionog zahteva saglasni ste da Vam se odgovor dostavi putem elektronske pošte ili SMS-a.


Prigovor na nesaobraznost


Ukoliko proizvod ima fabrički nedostatak možete elektronski da popunite Reklamacioni zahtev i pošaljite kompletan uređaj sa svim dodacima, računom i overenim reklamacionim listom na adresu (ili dostavite lično u toku radnog vremena). Mi ćemo artikal istestirati, a ukoliko je priroda problema takva da se artikal mora istestirati u realnom okruženju, neophodno je da dostavite artikal i celokupno okruženje u kom radi npr. punjač, fotoaparat i bateriju

Troškove slanja artikla na reklamaciju i vraćanja natrag istog snosi kupac. Ukoliko uređaj nije kompletan, nemate račun ili reklamacioni list, ili pošaljete artikal o trošku dostave TRIAX-a Vaša pošiljka neće biti preuzeta i ne možemo Vam prihvatiti Prigovor. Za sve naše proizvode obezbeđen je servis i van reklamacionog roka u skladu sa Propisima. Za sve artikle imate pravo na Prigovor u skladu sa Zakonom, a naročito Pravo na Odustanak od ugovora u roku od 14 dana.

Reklamacija ne važi u slučajevima navedenim u Reklamacionom listu.

Rok za dostavu artikla je 3 dana od datuma popunjavanja Reklamacionog zahteva.


Napomena:
U dole navedenim tekstovima možete pronaći informacije o čestim problemima u vezi sa funkcionisanjem baterija i punjača.

TRIAX team

Kako izabrati pravu laptop bateriju
 
Autonomija laptop baterija se definiše u Wh (vat-satima). Obratite pažnju prilikom izbora baterije da parametar Ah (amper-sat) nije presudan za autonomiju baterije. Takođe na tržištu se često skriva autonomija baterija iza pojma 6-ćeliska, 9-ćelijska i sl. Što predstavlja marketinški trik. Pored razlike u autonomiji kod nekih modela postoji i razlika u gabaritu baterije. One baterije koje izlaze van gabarita laptopa se zovu ‘’extended’’ baterije. Prilikom odlučivanja koju bateriju izabrati treba napraviti kompromis između autonomije, gabarita, težine i cene baterije. U najvećem broju slučajeva ‘’extended’’ baterije su neznatno skuplje u odnosu na standardne a pružaju značajno veću autonomiju pa ih mi svakako preporučujemo. Napomena: kod nekih modela laptopova je nemoguće koristiti extended bateriju jer onemogućava otvaranje monitora do kraja ili kačenje nekih perigerija, docking-a i sl.
 
 
Skladištenje i transport laptop baterije
 
Skladištenje baterija se vrši na tamnom, hladnom i suvom mestu gde je temperatura što bliže 0˚C. Ukoliko privremeno skladištite ili transportujete bateriju jedino ispravno je da to činite u njenoj originalnoj anti-static ambalaži, u protivnom rizikujete da trajno oštetite bateriju.
 
Zamena laptop baterije
 
Kad kupite bateriju zamenu Vam mogu izvršiti zaposleni u TRIAX d.o.o. ili možete to uraditi samostalno prateći Uputstvo za zamenu baterije od strane proizvođača uređaja. Prilikom zamene vodite računa da ne oštetite bateriju ili kontakte, u protivnom baterija neće raditi. Vodite računa da prilikom svakog vađenja baterije iz ležišta kontakti ostanu čisti. Ukoliko menjate bateriju za drugu koja je različite autonomije može doći do kolizije u elektronici laptopa jer je neće prepoznati odmah, pa se mora uraditi reinstalacija ACPI adaptera ili celog Windows-a.
 
Provera kompatibilnosti baterije
 
Kada ste ugradili novu bateriju u laptop proverite da li laptop puni bateriju (indikator u desnom donjem uglu Windows-a) i proverite da li kada izvučete punjač iz laptopa baterija ‘’drži’’. Ukoliko je sve ok Vaša baterija je kompatibilna. Ukoliko naknadno instalirate novu verziju BIOS-a moguće je da to prouzrokuje nekompatibilnost sa baterijom. Kod nekih verzija Windows-a postoji problem oko ACPI kontrolera koji neće da prepozna da je baterija promenjena, pa se mora naknadno instalirati prateći sledeće korake:

  • Izvadite staru bateriju i u device manager-u pronađite ACPI kontroler i desnim klikom ga deinstalirajte
  • Ubacite novu laptop bateriju i desnim tasterom kliknite na scan for hardware changes
  • Novi ACPI kontroler će biti instaliran
  • Ukoliko i dalje budete imali problem reinstalirajte Windows
 
Kalibracija laptop baterije
 
Kad ste stavili novu bateriju u laptop morate izvršiti kalibraciju baterije. Kalibracija baterije se vrši tako što sledite sledeće korake:

  • Stavite bateriju u laptop, priključite punjač i napunite bateriju do 100%.
  • Ugasite power management u opciji Power options
  • Izvadite punjač iz laptopa i pustite da se baterija potpuno isprazni a laptop ugasi
  • Uključite punjač u laptop i napunite bateriju do 100%
  • Gore navedeno predstavlja jedan ciklus kalibracije čime se uspostavlja pravo iščitavanje statusa baterije od strane elektronike.
  • Vaša baterija je spremna za korišćenje
 
Ukoliko ne vršite kalibraciju, baterija će pokazivati netačnu informaciju o statusu a može se desiti i da laptop prekine punjenje na nekom procentu koji smatra maksimalnim, ili da se laptop jednostavno ugasi a na indikatoru pokazuje da ima npr. 30% kapaciteta.
Kalibraciju treba vršiti svakih 30-40 ciklusa punjenja i pražnjenja, s tim u vezi možete instalirati neki od software-a za optimizaciju rada koji će Vas opominjati kad god je vreme za ciklus kalibracije. Ukoliko ne vršite kalibraciju možete trajno oštetiti bateriju.
 
Pravilno punjenje laptop baterije
 
Uvek koristite odgovarajući atestiran punjač za punjenje laptop baterije. Takođe proverite da li je ulazni konektor na laptopu ispravan čime se obezbeđuje adekvatna struja i konstantnost u punjenju. Bolje je dopunjavati češće bateriju negó dozvoliti pražnjenje do granice pobudnog napona.
Nemojte koristiti neatestirane laptop punjače ili punjače sa izmenjivom voltažom jer rizikujete neadekvatno punjenje baterije i samim tim njen kraći vek a u većini slučajeva i crkavanje.
Ukoliko je konektor na ulazu laptopa raskliman ili ima prekid na bilo kom mestu strujnog kola, baterija se neće puniti konstantnom strujom što će dovesti do njenog otkazivanja, takođe zbog pregrevanja može doći do crkavanja baterije jer Li-Ion tehnologija je izuzetno podložna oštećenjima na temperaturama preko 60˚C. Instalirajte neki od software-a za optimizaciju rada laptop baterije koji će pratiti temperatura Vaše baterije i obaveštavati Vas o potencijalnom pregrevanju.
 
Pravilno korišćenje laptop baterije
 
Izuzev kada radite kalibraciju baterije nikada nemojte prazniti bateriju do 0% kapaciteta a naročito je nemojte ostavljati tako ispražnjenu da stoji duže vremena jer se može dogoditi da njena voltaža padne ispod pobudnog napona i da je ne možete više napuniti. Najbolje da u toku rada postavite automatsku hibernaciju na 5% kapaciteta
Ukoliko želite duže vremena da koristite laptop na punjaču, napunite bateriju na 40% i stavite je na hladno mesto (vodite računa da ne stoji duže od 15-tak dana kako se ne bi ispraznila ispod pobudnog napona)
 
Ukoliko dozvolite da kapacitet baterije padne ispod praga pobudnog napona, laptop će bateriju videti kao prisutnu i pokušaće punjenje ali je ne može pobuditi sopstvenom snagom.
 
Optimizacija rada laptop baterije
 
 
Optimizacija rada laptop baterije se vrši tako što instalirate neki od software-skih rešenja. Naša preporuka je BatteryCare koji besplatno možete skinuti sa www.batterycare.net i instalirati na Vaš laptop. Izborom power scheme podešavate režim rada baterije. Software prati temeraturu i procesora i hard diska, svaka promena preko 60˚C je štetna za bateriju i ukoliko Vaš laptop radi na toj radnoj temperaturi duži vremenski period svakako će smanjiti vek trajanja baterije a usled pregrevanja može doći i do crkavanja baterije. Software takođe možete podesiti da Vas obaveštava o ciklusima kalibracije.