Važna napomena!!!

 

   Svaka baterija kojoj je prošao vek upotrebe postaje opasan otpad koji se mora zbrinuti na bezbedan način. Ukoliko bacite istrošenu bateriju, akumulator ili elektronski otpad u životnu sredinu rizikujete da otrovne supstance dospeju u lanac ishrane.
 

  
TRIAX team