Reparacija baterija za laptop


Šta je to repariranje baterija za laptop?

     Baterija za laptop se sastoji od seta ćelija i elektronike koja kontroliše rad baterije. Set ćelija ima životni vek od 300-500 ciklusa punjenja i pražnjenja, dok kod nekih modela laptop baterija elektronika je podešena na određen broj ciklusa punjenja i pražnjenja posle koga prestaje da radi. Repariranje baterija za laptop je zamena istrošenog seta ćelija novim koji se kondicionira i kalibriše pre ugradnje, dok se resetovanje elektronike vrši pomoću posebnih software-a. Obzirom da je resetovanje elektronike skoro neisplativ za rad, u daljem tekstu ćemo repariranje baterija za laptop smatrati zamenu istrošenih ćelija. 

Kako se radi repariranje baterija za laptop?

     Reparacija laptop baterija se radi u nekoliko faza.
     - Najpre se dijagnostikuje da li je elektronika koja kontroliše rad baterije ispravna i ukoliko je ona u redu pristupa se pripremi ćelija za ugradnju. Dijagnostika se posebno naplaćuje. Za repariranje baterija za laptop uglavnom se koriste Litijum jon ili litijum polimer ćelije.
     - Pošto smo dijagnostikovali ispravnost elektronike, ukoliko je ispravna, vrši se punktovanje ćelija. Za punktovanje ćelija koje koristimo za repariranje baterija za laptop uzimamo isključivo najkvalitetnije ćelije klase A koje imaju sve sertifikate i u pogledu kvaliteta i u pogledu bezbednosti.
     - Pošto se završi reparacija baterije koristimo uređaj CADEX za kondicioniranje i kalibraciju takvog baterijskog sklopa. Po završetku kondicioniranja i kalibracije uređaj izbacuje testing report na osnovu koga znamo da je baterijski paket spreman za ugradnju.
     - Po završetku testiranja vršimo ugradnju baterijskog sklopa i spremamo tako repariranu bateriju za ugradnju u laptop.
     - Ćelije koje se ugrađuju se posebno naplaćuju ukoliko je dijagnostikovana ispravnost elektronike.

Formiranje baterije za laptop

     Kad se završi reparacija baterije i baterija se ugradi u laptop mora se uraditi kalibracija baterije da bi se iščitalo stanje novih ćelija i da bi elektronika ''znala'' da su ćelije zamenjene. Za više informacija pogledajte formiranje baterije

Razlika između reparirane baterije i nove

     U našem battery shop-u vrši se reparacija baterija za laptop isključivo zamenom celokupnog seta ćelija. Na taj način kupac dobija identičan kvalitet kao da je kupio novu bateriju. Međutim na tržištu sve je više servisa koji reparaciju rade zamenom nekih od ćelija ili stavljaju ćelije klase B NoName proizvođača što se odražava kako na kvalitet tako i na bezbednost same baterije.
     Treba ipak napomenuti da iako su performanse reparirane baterije i nove identične, dugotrajnost nove baterije prevazilazi repariranu bateriju jer je u novoj bateriji i nova elektronika koja kontroliše punjenje i pražnjenje baterije.
     Prilikom odluke da li kupiti repariranu bateriju ili novu najčešće je momenat isplativosti presudan. Za neke starije modele laptopova svakako da je bolje uzeti repariranu bateriju za laptop dok je za modele laptopova koji će biti u eksploataciji bar još jedan ciklus 2-3 godine svakako preporučljivo uzeti novu laptop bateriju

Opasnosti prilikom repariranja baterija za laptop

     Treba ipak napomenuti da postoje ozbiljne opasnosti prilikom repariranja baterija za laptop kao i prilikom korišćenja repariranih baterija za laptop. Kada se vrši reparacija baterija za laptop mora se otvoriti baterija pa tom prilikom usled nestručnosti može doći do oštećenja samih ćelija pri čemu se ćelije u većini slučajeva zapale i mogu izazvati eksploziju. Takođe ukoliko ste se odlučili za reparaciju baterije za laptop obavezno to uradite u profesionalnom servisu gde ćete dobiti najkvalitetnije ćelije. Često se dešava da se ugrađuju ćelije lošeg kvaliteta neotporne na toplotu pa mogu prilikom korišćenja izazvati požar ili eksploziju.

Napomena prilikom reparacija laptop baterija

- Prilikom reparacije baterija ostaje staro kućište i stara elektronika baterije
- Prilikom otvaranja baterije može doći do oštećenja kućišta, koje je napravljeno od plastike.
- Po završetku posla TRIAX je odgovoran isključivo za ćelije koje su ugrađene u baterijski sklop, ne i za neispravnosti koje proističu usled otkazivanja rada elektronike

 
 Za sva pitanja, sugestije ili stručnu pomoć potražite naše stručno osoblje na naš kontakt